Начало » Общи условия

Общи условия

Общи условия съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

 1. Настоящия документ съдържа Общи условия за посетителите и ползвателите на уеб сайта casabulplan.com, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 2. Уеб сайтът casabulplan.com е собственост на БУЛПЛАН ХОУМС ЕООД, с ЕИК 207111069, седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. Крум Зарев 47.
 3. С изполването на уеб сайта casabulplan.com, наричан по-долу ИЗТОЧНИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ се съгласява с настоящите Общи условия.
 4. С изполването на ИЗТОЧНИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да спазва съвестно настоящите Общи условия.
 5. За използването на ИЗТОЧНИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е длъжен да въвежда лични данни, които да го идентифицират.
 6. Детайли за събираната и обработваната информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, са подробно описани в Политика за защита на личните данни.
 7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да спазва етика и уважение към другите потребители и към ИЗТОЧНИКА при използването на ИЗТОЧНИКА.
 8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да дискриминира на каквото и да е основание другите потребители, както и теми засегнати в публикациите на ИЗТОЧНИКА.
 9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да пропагандира собствени въгледи, религиозни убеждения, да подтиква към насилие, дискриминация, употреба на алкохол, тютюнопушене, наркотици и всякакви дейности забранени от закона при използването на ИЗТОЧНИКА.
 10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да използва ИЗТОЧНИКА за реклама, за собствена облага, за популяризиране на собствени дейности и услуги и спам на останалите потребители.
 11. ИЗТОЧНИКЪТ не носи отговорност за каквито и да било вреди или ползи за ПОТРЕБИТЕЛЯ вследствие използването на ИЗТОЧНИКА.
 12. ИЗТОЧНИКЪТ не носи отговорност за каквито и да било резултати и действия на ПОТРЕБИТЕЛЯ вследствие използването на ИЗТОЧНИКА.
 13. Материалите публикувани от ИЗТОЧНИКЪТ са авторски и са интелектуална собственост на ИЗТОЧНИКА.
 14. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да използва, възпроизвежда и разпространява каквито и да било материали публикувани на ИЗТОЧНИКА единствено и само ако цитира ИЗТОЧНИКА.
 15. За всякакви въпроси и предложения можете да се свържете на електронна поща sales@casabulplan.com.
 16. ИЗТОЧНИКЪТ запазва правото си да модифицира, променя и актуализира настоящите Общи условия по всяко време без да уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за това.
Scroll to Top