Изглед на сградата откъм улицата на етап завършена конструкция

Завършена конструкция